Panflute | Anasayfa
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
PanFlüt'e Hoşgeldiniz

Pan Flüt Tarihçesi

 Panflüt, Neolitik Çağ’dan beri kamış sayısı değişik olmak üzere birçok müzik kültüründe görülen oldukça eski bir müzikal enstrümandır. Uzunlukları farklı olan, yan yana bağlanmış metal, kil ya da ahşaptan borulardan yapılır.

Ur’daki mezarlarda pan flüte rastlanmamıştır. Sümerler’de, Babilliler’de ve Asurlular’da ise nefesli sazlarla ilgili deliller yetersizdir. Eski Mısır’da pan flüt kullanıldığına dair tarihi kayıtlar bulunsa da hiçbir tablette bu enstrümanla ilgili bir ize rastlanmamaktadır. Tarihte İbraniler, pan flütü “ugab” adıyla kullanılmıştır. Louvre müzesinde olan ve Gaziantep civarında bulunduğu iddia edilen bir rölyefte pan flüt çalan bir insan figürü bulunmaktadır.

Çin’de Milattan önce 8. ve 11. yüzyıllarda kâhinlerin kehanette kullandıkları kemikler üzerinde pan flüt resmi bulunmaktadır. Ayrıca bu çalgının M.Ö. 770-476 yıllarına ait taştan yapılmış şekline de rastlanmıştır.

Hotan’da yapılan kazılarda bulunan kilden yapılmış eşyalar arasında Uygurlara ait, panflüt çalan birçok insan figürü bulunmuştur.

Warren D. Anderson M.Ö. 2700-2500 tarihli bir figürün panflüt çalan bir Kyklades müzisyenini temsil ettiğini iddia etmektedir. Eski Grekler ve Romalılar da Panflüt kullanmaktaydı.

Eski Yunanda panflütün adı syrinx olup, çobanlar tanrısı olan keçi ayaklı Pan tarafından icad edildiği inancı yaygındı.Yunan mitolojisine göre Pan, Syrinx adlı su perisini kovalarken Syrinx bir ırmağa girer ve tanrılar onu kamış haline getirir. Pan, aralarında Syrinx’in de bulunduğu kamışları toplayarak, kendi adıyla anılan bir çoban kavalı olan panflütü yapar. Eski Yunanda syrinx daima dinî bir çağrışım yapmış ve kırsal hayatın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Platon kır çobanlarına ait olduğu için küçümsediği panflüte ünlü eseri Republic’de yer vermemiştir. Aristo ise Problemata Physica adlı eserinde bu çalgının yapısını anlatmıştır. Greko-Romen İkonografisi’nde kamış sayısı 5 ile 13 arasında değişen panflütler görülmektedir.

Günümüzde Romanya’da hâlâ profesyonel halk müzisyenleri tarafından yaygın olarak kullanılan panflütün adı Doğu orijinli olduğu iddia edilen nai veya muskaldır.

W. Feldman’a göre, XIX. yüzyıl boyunca lautari de denilen Roman asıllı bu halk çalgıcıları Grek ve Türk repertuarını kullanmaktaydı. Romanya ile etnik bağı olan Moldavya’da da halk çalgıları arasında nai adıyla panflüt bulunmaktadır. Gürcistan’ın Gurija bölgesinde panflütün antik tipi olarak bilinen bir şekli soinari adıyla kullanılmaktadır. Bugün hâlâ farklı sayıda kamışlardan oluşan panflütler, değişik adlarla Romanya ve Gürcistan dışında Peru, Bolivya, Ekvator, Avustralya açıklarında Malenezya ve Vanatu adalarında kullanılmaktadır.

PanFlüt Galerisi
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
PanFlüt Çeşitleri

ANATOLİA Panflute 018

ANATOLİA Panflute 017

 

ANATOLİA Panflute 016

ANATOLİA Panflute 015

ANATOLİA Panflute 014

 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları