Panflute | Firma Profili
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Firma Profili

        Aslen Ýzmir'li olup,babasýnýn görevi nedeniyle bulunduklarý Hatay'ýn Dörtyol ilçesinde 1961 yýlýnda dünyaya gelmiþtir. Ortaokul sýralarýndan bu yana müzikle iç içe olmayý seçmiþ; Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi'ni bitirip görevini icra ediyor olmasýna raðmen müzikle baðlantýsýný hiç koparmamýþtýr.

        Gitarla baþlayan müzik hayatýna pan flütü de ekleyerek,bu enstrümanýn ülkede tanýnmasý ve sevilmesine gönül vermiþtir.Deðiþik malzemeler (kiraz aðacý, anadolu kamýþý, bambu) kullanarak, müzik ve mühendislik yeteneklerini birleþtirerek, hobi olarak pan flütler yapmaktadýr.

Olcaytuð UYGUR

 

 

 

 

          

 


 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları