Panflute
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor - 30-03-2013

Romanya'da yaþayan Þtefan Popescu 2 metre uzunluðundaki pan flütle Guiness Rekorlar Kitabý'na girmek istiyor.

Romanya'da yaþayan Þtefan Popescu 2 metre uzunluðundaki pan flütle Guiness Rekorlar Kitabý'na girmek istiyor.

Targu-Jiu þehrindeki sanat okulu müdür yardýmcýsý Þtefan Popescu'nun akasya ve bambu aðaçlarýndan yaptýðý flütün 53 üfleme tüpü bulunuyor. Popescu, malzemeleri Fransa'dan getirtmiþ. Tüplerle ilgili materyalleri Romanya'da bulamadýðýný belirten Popescu, "Bu malzemeler için 1,5 yýl bekledim." diyor.

Dev Pan flütü yapmak için bir marangoz ustasý ile birlikte 3 sene çok hassas þekilde çalýþtýðýný söyleyen Popescu, flütün ses ayarýný yapmanýn bile dört ayýný aldýðýný vurguluyor. Dünyada altý oktav ses çýkarabilen böyle dev bir flütün olmadýðýný düþünen Popescu, "Bu nedenle yaptýðým flütün rekorlar kitabýna gireceðinden eminim." diyor.

Müzik öðretmeni Þtefan Popescu'nun yetenekleri sadece bununla bitmiyor.Popescu, ayný zamanda tek elle flüt çalabiliyor. Havucu, þiþeyi ve elmayý da müzik enstrümaný olarak kullanabiliyor.

Dünyada en büyük pan flüt, 43 üfleme tüpü ile yine Romanya'nýn dünyaca ustasý flütçüsü sanatçý Gheorghe Zamfir'e ait. 


 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları